praktyczny blog o pomiarach i automatyce przemysłowej

bo w automatyce liczą się ludzie

Jak sprawdzić czy odwadniacz działa?

Prawidłowa diagnostyka odwadniaczy to klucz do optymalnego stanu instalacji pary wodnej. Ich regularna kontrola oraz przegląd dają możliwość redukowania problemów w krótkim czasie. Jak zatem prawidłowo dbać o odwadniacze, by proces produkcyjny przebiegał sprawnie i bez awarii?

Czym są odwadniacze?

Odwadniacze zapobiegają uderzeniom wodnym i termicznym w celu odprowadzenia kondensatu, powietrza i drobin z instalacji parowych. Dbają również o efektywność procesów produkcyjnych. Z uwagi na rolę, jaką pełnią, należy regularnie poddawać je kontroli, by uprzedzić ewentualne uszkodzenia lub awarię. Jakie metody diagnostyki najlepiej stosować?

Diagnostyka wzrokowa

Kontrola organoleptyczna to pierwsza metoda, jaką stosujemy podczas awarii. W przypadku uszkodzenia związanego z korpusem ( uszkodzenia zewnętrzne) odwadniaczy stosowanych na parze nasyconej, metoda wzrokowa jest rzeczywiście najprostsza i skuteczna. Jednak w przypadku uszkodzeń wewnętrznych ocena „gołym okiem” nawet najbardziej doświadczanego eksperta może być błędna. Metoda organoleptyczna jest również zawodna dla odwadniaczy w przypadku linii powrotu kondensatu. Niektórzy użytkownicy montują zawór trójdrogowy dedykowany do testów odwadniaczy, przez który zrzucają kondensat na wolny wylot i w ten sposób dokonują oceny pracy.

 Schemat montażu odwadniacza z zaworem dedykowanym do testów diagnostyki odwadniacza
Schemat montażu odwadniacza z zaworem dedykowanym do testów diagnostyki odwadniacza

 

Diagnostyka akustyczna

Kolejną metodą jest nasłuchiwanie dźwięków wydawanych przez odwadniacz podczas jego pracy. W tym celu stosuje się urządzenia ultradźwiękowe, które dają użytkownikowi czytelne sygnały nieprawidłowej pracy. Najprostsze w diagnostyce okazują się odwadniacze dzwonowe – generowane przez nie dźwięki podczas zrzutu kondensatu są łatwe do oceny. Nie we wszystkich typach odwadniaczy metoda akustyczna jednak się sprawdzi. Odwadniacze pływakowe nie są już tak proste w ocenie.

Ultradźwiękowa sonda pomiarowa
Ultradźwiękowa sonda pomiarowa
Pomiar temperatury

Trzecią możliwością analizy jest pomiar temperatury przed i za odwadniaczem. W tym celu stosuje się pirometry lub kamery termowizyjne. Metoda ta jednak jest trudna i często zawodna. Istnieje bowiem zagrożenie, że różnica temperatur przed i za odwadniaczem jest znacząca, a jednak nie oznacza to, że odwadniacz pracuje prawidłowo.  Mierząc jedynie temperaturę nie będziemy więc mieć pewności czy nasza diagnoza jest prawidłowa. W zestawieniu z w powyższymi metodami diagnostyki, pomiar temperatury jest najmniej dokładny.

Zdjęcie odwadniacza z kamery termowizyjnej
Zdjęcie odwadniacza z kamery termowizyjnej

 

Jaką metodę diagnostyki wybrać?

Tylko kombinacja trzech metod połączona z doświadczeniem sprawdzającego, sprawi, że pomiar będzie prawidłowy i miarodajny. W tym celu niezwykle pomocne okazują się mierniki ultradźwięków. Pomiar polega na przyłożeniu czujnika do odwadniacza na kilkanaście sekund. W tym czasie tester mierzy temperaturę oraz poziom hałasu, a następnie po wybraniu typu odwadniacza i podaniu ciśnienia roboczego, diagnozuje pracę urządzenia. Jednakże i tu może dojść do błędów: nieprawidłowe podanie ciśnienia roboczego w instalacji, błędne przyłożenie testera do odwadniacza, nieprawidłowe zamontowanie kieszeni odwadniającej i szereg innych czynników. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty najskuteczniejsze i najlepsze okazuje się zlecenie badania i diagnostyki odwadniaczy firmom zewnętrznym. Wykwalifikowana osoba z zewnątrz może ocenić wszystkie niedociągnięcia związane z instalacją, sprawdzić nie tylko pracę odwadniaczy, ale wszystko to, co dzieje się wokół nich. Dzięki tej wiedzy łatwiej ocenić, czy wykryty problem wynika z zabrudzenia, uszkodzenia czy z braku pracy.

Policz straty czyli jak często przeprowadzać diagnostykę odwadniaczy?

Mimo, że częstotliwość badania odwadniaczy nierzadko zależy od polityki firmy oraz środków finansowych, jakimi dana firma dysponuje, warto spojrzeć na tabelę, w której podano sugerowaną ilość badań w ciągu roku, w zależności od zastosowania odwadniaczy.

Zalecane okresy badania odwadniaczy w zależności od aplikacji
Zalecane okresy badania odwadniaczy w zależności od aplikacji

W przypadku braku regularności badań należy liczyć się z tym, że straty jakie powstaną wskutek awarii mogą ciągnąć się latami. Warto zauważyć, że uciekająca przez wadliwie działający odwadniacz para, powoduje coraz większą destrukcję elementów wewnętrznych, sukcesywne powiększając nasze straty finansowe. Koszty przecieków są niewyobrażalnie duże. Jeśli zestawimy koszty generowane przez przepuszczający parę odwadniacz do kosztów zakupu nowego odwadniacza, okazuje się, że zwrot wymiany odwadniacza zwraca się zaledwie w kilka miesięcy.

 Straty pary przez różne średnice otworów zaworowych odwadniacza
Straty pary przez różne średnice otworów zaworowych odwadniacza

Podsumowując, pamiętajmy o badaniu i diagnozowaniu odwadniaczy przynajmniej raz do roku. Dzięki temu unikniemy problemów wynikających z erozji, korozji, z uderzeń wodnych, emisji C02, zalewania urządzeń wymiennikowych. Utrzymanie wysoce wydajnego systemu parowego spowoduje uzyskanie oszczędności rzędu 30% oraz redukcji kosztów eksploatacyjnych i produkcyjnych.

 

 

Jak sprawdzić czy odwadniacz działa?

Najnowsze

POBIERZ E-BOOK

Chesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszegoNEWSLETTERA!

Akademia Automatyki

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz subskrypcji i bądź na bieżąco