praktyczny blog o pomiarach i automatyce przemysłowej

bo w automatyce liczą się ludzie

Czym kontrolować wilgotność osadu w oczyszczalni ścieków?

Pomiar osadów w oczyszczalni ścieków często okazuje się niełatwym procesem. Przybliżmy dziś nieco temat kontroli wilgotności osadu przy pomocy kamery wizyjnej, a jako przykład posłuży nam opomiarowanie osadu w jednej z oczyszczalni ścieków.

W czym tkwi problem kontroli wilgotności osadu?

Należy mieć na uwadze, że ilość dostarczonego do suszarni osadu powinna być zależna od jego wilgotności. Gdyby zatem operator wiedział, jaka jest wilgotność, mógłby regulować szybkością podawania osadu do suszarni. Podanie zbyt dużej ilości zbyt wilgotnego osadu powoduje „zaklejenie” suszarni, którą trzeba zatrzymywać, odkuwać i ponownie uruchamiać. Konsekwencją tego może być szereg problemów takich jak: przestój instalacji, dodatkowe i niepotrzebne koszty oraz zbędne szoki termiczne.

Pierwsza próba kontroli osadu
Pierwsza próba kontroli osadu

 

Pierwsze próby kontroli osadu nie przyniosły pożądanego efektu. Opomiarowanie przeprowadzono przy pomocy kontaktowego miernika wilgotności materiałów sypkich. Czujnik mierzył poprawnie przez około 30 minut. Później ceramiczne czoło czujnika nasiąkało wilgocią z osadu i pomiar znikał.

Kolejne próby prowadzone czujnikiem optycznym również okazały się bezskuteczne. Optyczny czujnik nie mierzył poprawnie, bo w osadzie znajdują się  pęcherzyki powietrza, które zakłócały wynik pomiaru.

Wilgotności osadu – kamera wizyjna

Rozwiązaniem  dającą możliwość kontroli wilgotności osadu w oczyszczalni ścieków okazało się zastosowanie kamery procesowej wizyjnej CANTY, czyli kamery przemysłowej ze zintegrowanym oświetleniem. Podczas prowadzenia pomiaru operator będzie w stanie ocenić przebieg procesu suszenia i pośrednio wilgotność poprzez obserwację wielkości granulek osadu.

Kamera wizyjna - pomiar wilgotności osadu
Kamera wizyjna – pomiar wilgotności osadu
Kamera wizyjna - kruciec pomiary
Kamera wizyjna – zintegrowane oświetlenie
Kamera wizyjna – wszechstronne rozwiązanie

Przemysłowa kamera wizyjna Canty jest nie tylko standardową kamerą wizyjną, ale również zaawansowanym urządzeniem do analizy procesu w strefach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów.

 

 

 

Kamera przemysłowa obserwacyjno - procesowa CANTY
Kamera przemysłowa obserwacyjno-procesowa CANTY

Kamera jest wodoszczelna i pozwala dokonywać takich pomiarów jak: przepływ objętościowy na przenośnikach taśmowych czy automatycznie wykrywać przecieki niebezpiecznych gazów.  Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności układ wyposażony jest, w zależności od potrzeb, w kamery wąsko lub szerokokątne oraz układy oświetlenia procesu/zbiornika . Zintegrowany server OPC umożliwia bezpośrednie udostępnianie danych do systemów SCADA lub PLC.

 

Czym kontrolować wilgotność osadu w oczyszczalni ścieków?

Najnowsze

POBIERZ E-BOOK

Chesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszegoNEWSLETTERA!

Akademia Automatyki

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz subskrypcji i bądź na bieżąco