praktyczny blog o pomiarach i automatyce przemysłowej

bo w automatyce liczą się ludzie

Nawilżacze powietrza dla przemysłu, a odpowiednia wilgotność

Doskonale wiemy, jak ważne jest utrzymanie optymalnej wilgotności powietrza w codziennym życiu. Jej wartość powinna oscylować w granicach 40-60%. Zbyt duża wilgotność powoduje problemy oddechowe, szybciej się męczymy, mogą pojawiać się dolegliwości reumatyczne, szybko rozwijać się mogą drobnoustroje, grzyby, pleśnie. Z kolei zbyt suche powietrze to ryzyko pojawienia się problemów górnych dróg oddechowych, czy problemów skórnych. Niemniej istotną rolę odgrywa wilgotność w zakładach przemysłowych.  W przypadku zbyt suchego powietrza stosuje się nawilżacze powietrza dla przemysłu.
Przyjrzyjmy się wilgotności powietrza w kontekście zbyt suchego powietrza i rozwiązaniom pozwalającym na utrzymanie tego parametru na optymalnym poziomie.
Wykres Scofielda–Sterlinga obrazujący wpływ wilgotności powietrza na nasze zdrowie.
Wykres Scofielda–Sterlinga obrazujący wpływ wilgotności powietrza na nasze zdrowie.

Dlaczego suche powietrze w przemyśle stanowi zagrożenie?

Suche powietrze może powodować wiele kosztownych, kłopotliwych i niebezpiecznych w skutkach problemów. Najbardziej narażony jest przemysł produkujący materiały higroskopijne, takie jak: drewno, papier, tekstylia, substancje chemiczne. Suche powietrze może powodować również poważne problemy produkcyjne i pogorszenie jakości materiałów. W suchych warunkach atmosferycznych mogą gromadzić się ładunki elektrostatyczne i zakłócać efektywną pracę maszyn produkcyjnych lub elektronicznych urządzeń biurowych.
Co ważne, suche powietrza jest niezwykle niebezpieczne w strefach ATEX. Dlatego też odpowiednia wilgotność powietrza w przemyśle, ale także w budynkach użyteczności publicznej, jest bardzo istotna. Dotyczy to w szczególności zakładów farmaceutycznych, zakładów tytoniowych, papierniczych, a także szpitali, drukarni, lakierni, muzeów, hoteli czy ośrodków edukacyjnych lub badawczo-rozwojowych.

Czy istnieją nawilżacze powietrza, które zagwarantują optymalne rozwiązania?

Nawilżacze powietrza dla przemysłu z bezpośrednim wtryskiem

Do uzyskania prawidłowych wartości wilgotności stosuje się nawilżacze powietrza.  Wśród nich możemy wyróżnić te wykorzystujące parę wodną jako czynnik roboczy (izotermiczne) lub te wykorzystujące wodę (adiabatyczne). Skupimy się dziś na najpopularniejszej formie nawilżaczy parowych, czyli tych wykorzystujących zewnętrzne źródło pary, z bezpośrednim wtryskiem. Powszechnie istnieje błędne przekonanie, że gorąca para znacznie podnosi temperaturę powietrza. Nie jest to prawdą – w odróżnieniu od innych metod nawilżania, nawilżacze parowe mają minimalny wpływ na temperaturę mierzoną suchym termometrem (DB). Para wylatująca z nawilżacza przez lance wtryskowe o ciśnieniu atmosferycznym miesza się z powietrzem i redukuje szybko swoją temperaturę do wartości temperatury powietrza.

Kanałowy nawilżacz powietrza dla przemysłu z pojedynczą lancą wtryskową pary w kanale powietrza
Kanałowy nawilżacz powietrza dla przemysłu z pojedynczą lancą wtryskową pary w kanale powietrza

Z punktu widzenia eksploatacji i konserwacji nawilżacze te wymagają bardzo niewielkiej ingerencji w okresie użytkowania. Precyzyjna regulacja nawilżacza i szybkość działania na zmieniające się warunki to kolejne dwa znaczące atuty nawilżaczy kanałowych z bezpośrednim wtryskiem pary. Istotnym jest fakt, że dostarczamy do nawilżacza wytworzoną parę na wcześniejszym etapie, którą należy ją tylko odpowiednio wymieszać w proporcjach odpowiadających wymaganiom systemu. Za prawidłowe proporcje dozowania pary odpowiada zawór regulacyjny, który może się dowolnie pozycjonować – od całkowitego otwarcia do szczelnego zamknięcia.
Dzięki temu nawilżacz powietrza bardzo szybko przechodzi w odpowiedni tryb pracy, adekwatny do zmieniających się warunków.

Czym kierować się wybierając odpowiedni nawilżacz powietrza dla przemysłu?

Podczas wyboru odpowiedniego rodzaju nawilżacza przemysłowego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, jakimi mediami dysponuje dany zakład. Ponadto stosując nawilżacze powietrza dla przemysłu warto rozważyć zastosowanie dodatkowego osprzętu zabezpieczającego zarówno nawilżacz, jak i samą instalację. Najważniejszym z nich jest wyłącznik temperatury umiejscowiony przed odwadniaczem nawilżacza. Jego zadaniem jest pomiar temperatury kondensatu, by zawór regulacyjny nie otworzył się podczas rozruchu. Inaczej mówiąc, ma zagwarantować odprowadzenie całego kondensatu z nawilżacza. Bez tego, podczas rozruchu, lance „plułyby” wodą zamiast dozować parę. Kolejnym urządzeniem zabezpieczającym jest czujnik ciśnienia powietrza umiejscowiony w kanale, który w przypadku braku przepływu, ma nie dopuścić do uruchomienia nawilżacza.

Schematy instalacji nawilżania zależne od wielkości kanału powietrza
Schematy instalacji nawilżania zależne od wielkości kanału powietrza

Podsumowując, wybór  odpowiedniego rodzaju nawilżacza przemysłowego ma olbrzymie znaczenie dla naszego zakładu. Tam, gdzie para wykorzystywana jest w procesie wytwarzania lub do osiągania odpowiedniej temperatury wody, warto zastosować nawilżacze parowe z bezpośrednim wtryskiem pary. Ze względu na znikome elementy ruchome, nawilżacze te zapewniają długą, bezawaryjną pracę i brak konieczności częstych ingerencji służb utrzymania ruchu. Ich konstrukcja zapewnia stabilną, cichą pracę i szybkie dostosowanie się do zmieniających warunków otoczenia.

Więcej szczegółów na temat nawilżaczy powietrza dla przemysłu, znajdą Państwo w naszym magazynie „Pod kontrolą” 

https://www.podkontrola.pl/istota-wilgotnosci-powietrza-czyli-nawilzacze-powietrza-w-przemysle/

Nawilżacze powietrza dla przemysłu, a odpowiednia wilgotność

Najnowsze

POBIERZ E-BOOK

Chesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszegoNEWSLETTERA!

Akademia Automatyki

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz subskrypcji i bądź na bieżąco